Основні напрямки діяльності

Основні напрямки діяльності

ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» є головною організацією з питань науково-технічного забезпечення зі створення нових видів сировини, матеріалів та напівфабрикатів, еластомерних матеріалів, технологічних процесів і виробів технічного призначення на їх основі для всіх галузей економіки України.

На поточний момент підприємство має науково-технічну базу, дослідно-технологічне виробництво, випробувальну станцію та інші підрозділи, в яких виконується весь цикл робіт від отримання технічного завдання (ТЗ) на розроблення ГТВ до виготовлення дослідних зразків, організації їх серійного виробництва та подальшої реалізації.

Основні напрямки науково-дослідної, науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», як головної наукової організації наступні:

  • Проведення досліджень в галузі хімії та фізико-хімії еластомерів: каучуку, гуми, поліуретанів. Вивчення впливу хімікатів-добавок на властивості еластомерів.
  • Проведення досліджень властивостей еластомерних матеріалів в умовах близьких до експлуатаційних та встановлення гарантійних термінів зберігання і експлуатації виробів на їх основі.
  • Розробка рецептури еластомерних матеріалів, конструкцій та технологій виробництва виробів на їх основі з необхідним комплексом властивостей для різних галузей економіки.
  • Розробка ущільнюючих та установчих пристроїв з ГТВ для різних галузей економіки, проведення їх досліджень в умовах близьких до експлуатаційних та встановлення гарантійних термінів роботоздатності.
  • Розробка перспективних технологічних процесів виготовлення ГТВ, технічних засобів для їх забезпечення та вдосконалення існуючих технологічних процесів.
  • Розробка нестандартизованих засобів вимірювання та нестандатизованого обладнання для випробування еластомерів і виробів на їх основі.
  • Розробка конструкторської, технологічної, нормативної і експлуатаційної документації на вироби на основі еластомерних матеріалів, а також методик різного призначення.
  • Проведення хімічних, фізико-хімічних, фізичних випробувань еластомерних матеріалів.
  • Виготовлення і реалізація дослідних та дослідно-промислових партій еластомерних матеріалів і виробів на їх основі.